haedc.org
Doanh Nghiệp hải sản tại Hà Tĩnh điêu đứng hàng ngàn công nhân mất việc !
Nhà cầm quyền Hà Tĩnh có ý chiếm thường bồi thường của dân từ Formosa ?