haedc.org
VinGroup thật đáng xấu hổ khi làm giàu bằng tham nhũng chính sách
Cuối 2014: Vận động thành công để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận cho VinGroup làm nhà đầu tư chiến lược của Công ty Cổ phần Triển lãm Giảng Võ, chiếm 80% cổ phần.…