haedc.org
Tìm câu trả lời sau thảm hoạ nhà máy thép Formosa
Trong phiên điều trần công khai tại cơ quan Lập pháp hôm thứ Sáu, đại diện các tổ chức nhân quyền và môi trường Đài Loan đã xem xét về nguyên nhân và hậu quả của thảm hoạ môi trường xảy ra hồi thán…