haedc.org
Trên đầu Trần Đại Quang là giáo hoàng Francis
Hồi sáng có đọc một số bình phẩm của các facebookers về vụ ông Trần Đại Quang đi thăm nhà thờ Đức bà ở Sài Gòn.