haedc.org
Dân đổ cá trước UBND Lộc Hà đòi bồi thường từ thảm họa Formosa
Sáng ngày 09/12 đại diện của 47 doanh nghiệp kinh doanh hải sản tại Huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh đã mang theo cá đông lạnh, cá khô lên trụ sở UBND tỉnh để yêu cầu bồi thường thiệt hại do Formosa gâ…