haedc.org
Cháu nội Võ Nguyên Giáp làm đầu nậu buôn kim cương ở Paris
Người ta xôn xao khi bức hình chụp của bộ trưởng Trần Hồng Hà với một thanh niên trẻ ở châu Âu được tiết lộ, nhiều người tin rằng bức hình đó được chụp ở Pháp và còn khẳng định rằng người thanh niê…