haedc.org
Danh sách các nhãn hàng cần phải tẩy chay
Các nhãn hàng này của Masan, Công ty sử dụng chiêu trò bẩn để tiêu diệt đối thủ – vốn là một ngành hàng truyền thống của Việt nam, nuôi sống hàng triệu gia đình ngư dân Việt Nam.…