haedc.org
73 Dân biểu trên 4 lục địa kêu gọi trả tự do do luật sư Nguyễn văn Đài
Các quốc gia có dân biểu ký vào thư ngỏ cho luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà: Campuchia, Chad, Đức, Nam Dương, Litva, Mã Lai, Nepal, Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Slovak, Tây Ban Nha, Anh, Hoa Kỳ, Zim…