haedc.org
Ngư dân nói gì về gạo mốc cứu trợ
Đây là hình ảnh về đống gạo mốc mà chính quyền Hà Tĩnh “hỗ trợ” dân biển miền Trung! Hãy nghe cô Mai Thị Vinh, một nguời dân tại Vũng Áng nhắn nhủ chính quyền cộng sản Việt Nam:…