haedc.org
Giảng viên Đại học Bách Khoa nghĩ gì về Pháp Luân Công
Tiến sĩ: Ban Hà Bằng – Viên Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông. Để tự tìm hiểu bạn có thể tải sách Chuyển Pháp Luân tại: Clip được cắt ra từ Video gốc của thời báo Đại Kỷ Nguyên: “Khoa…