haedc.org
Đêm giữa ban ngày – Vũ Thư Hiên
Tôi tặng cuốn sách này cho: Những người con của nước Việt đã cống hiến đời mình cho một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ.