haedc.org
Linh Mục Nguyễn Văn Lý vừa ra khỏi nhà tù nhỏ !
Truyền thông hội Anh Em Dân Chủ có cuộc phỏng vấn ngắn với Linh mục Phan văn Lợi đến thăm LM Nguyễn văn Lý sau khi ra khỏi nhà tù nhỏ của csVN đang ở tại Huế vào lúc 14 g trưa ngày 20…