haedc.org
Phóng sự miền trung của HAEDC ngày 29/04 – 30/04/2016
Nhiều cuộc Biểu tình nổ ra nhằm phản đối nhà máy Formosa Hà Tĩnh đã xã thải làm huỷ diệt môi trường biển miền trung , hàng triệu người dân sống bằng nghề biển , du lịch và những ngành nghề có liên…