haedc.org
Nhóm phóng sự HAEDC – SG đến thăm hỏi gia đình anh Phạm Thiện Minh Phong
Nhóm phóng sự HAEDC – SG đã đến thăm gia đình và anh Phạm thiện Minh Phong vào lúc 20 g45 ngày 15 / 04/2016 , tình trạng bệnh tình của anh Phong lúc tỉnh lúc mê , hiện BS còn tiếp tục theo d…