haedc.org
Cựu sinh viên Bách Khoa đốt bằng Đại học để “thức tỉnh” giáo dục
Chỉ cần 99 like, tôi sẽ đốt tấm bằng đại học của mình. Tôi muốn thức tỉnh và thay đổi suy nghĩ về việc học đại học của các bậc phụ huynh và các em học sinh hiện nay.…