haedc.org
So sánh ISIS và Việt Cộng.
Cả hai Việt Cộng và ISIS điều chọn con đường khủng bố để gieo rắt sợ hãi kinh hoàng lên thường dân – thế nhưng dường như Việt Cộng về “thành tích” khủng bố cũng như về chiến thuật và cách tổ …