haedc.org
Kim Jong-un dọa thay trời hành đạo đánh Trung Quốc
Kim Jong-un nói với các quan chức nước này, Trung Quốc đã “đi ngược lại lý tưởng chủ nghĩa xã hội”, phải dùng áp lực vũ khí hạt nhân để đập vỡ “ảo tưởng”.…