haedc.org
Quyền lực trị quốc và vai trò Quân vương
Dùng cấp dưới để hiện thực hóa ý tưởng, dựa vào thần dân để củng cố ngai vàng, chỉ có vậy quyền uy của Quân vương mới thực sự vững bền. Hơn chục năm trước, bộ phim “Tể tướng Lưu Gù” lần đầu tiên cô…