haedc.org
Nhà nước Hồi giáo ‘chuẩn bị tấn công quy mô lớn ở châu Âu’
Nhà nước Hồi giáo và các nhóm chủ chiến khác có nhiều khả năng sẽ thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn ở châu Âu.