haedc.org
Dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi đưa các thương phế binh VNCH sang Mỹ định cư
Một nhóm Dân biểu vừa đưa ra lời kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tái định cư thương phế binh VNCH.