haedc.org
Những tình tiết từ hai phiên tòa đại hình
Phiên tòa lưu động xử Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại hôm 17 tháng 12 có hai án tử hình cho ba bị cáo. Có thể mức án dành cho Thoại (16 năm tù giam)là hơi nặng. Nhưng mức án với khun…