haedc.org
Tình người sau vụ án ‘Con ruồi nửa tỷ’
Vụ án con ruồi trong chai nước của Tân Hiệp Phát: Tình người sau vụ án ‘Con ruồi nửa tỷ’