haedc.org
Aung San Suu Kyi và độc tài quân sự có thể cùng tồn tại ở Miến Điện?
Chế độ độc tài kiểm soát các quốc gia khác nhau như Nicaragua, Philippines, và Ba Lan đã thực hiện một sai lầm phổ biến: tin mình sẽ được ủng hộ,quá cái gọi là các cuộc bầu cử. Những người đối lập …