haedc.org
Hiệp hội Y khoa Mỹ biểu quyết cấm quảng cáo thuốc cần toa bác sĩ
Hiệp hội bác sĩ lớn nhất của Mỹ vừa biểu quyết tán đồng việc cấm quảng cáo trực tiếp đến người tiêu dùng các loại dược phẩm và y cụ cần bác sĩ kê toa.…