haedc.org
‘Đa số nhân dân không đồng ý nhận viện trợ từ Trung Quốc’
Đó là lời phát biểu của đại biểu quốc hội Việt Nam Trương Trọng Nghĩa, khi đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 17/11.