haedc.org
Khảo sát: Donald Trump vẫn dẫn đầu cuộc đua của Đảng Cộng hòa
Cuộc khảo sát chính trị mới nhất ở Mỹ cho thấy tỉ phú bất động sản Donald Trump vẫn dẫn đầu cuộc đua đông đúc những ứng cử viên đang tìm kiếm đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống vào …