haedc.org
Hy vọng về nghiệp đoàn độc lập sau TPP
Có thể là họ sẽ cho nhưng sẽ tìm cách cản trở và biến tướng những cái công đoàn hiện nay. Chúng ta có theo dõi trong thời vừa rồi khi mà Quốc hội thảo luận quyền lập hội mà chính ông Bộ trưởng Nội …