haedc.org
TPP Hướng đi đúng của nền Dân Chủ Việt Nam
Nếu đi đúng thì TPP sẽ là vị cứu tinh cho nền kinh tế Việt Nam trên con đường hội nhập, đây là cơ hội cuối cùng cho Việt Nam có điều kiện thoát Trung, cũng là thời cơ thuận lợi nhất để phát triển đ…