haedc.org
Đàm phán TPP sắp kết thúc
Thông tin từ Atlanta cho biết, vòng đàm phán TPP cuối cùng đã kết thúc và sẽ có cuộc họp báo chính thức về sự kiện này trong vài giờ nữa.