haedc.org
“Dân trí thấp” hay “quan trí thấp” ?
Đại biểu Quốc hội – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đã phát biểu: “Dân trí thấp, không thể tùy tiện trưng cầu ý dân”. Liệu ông có xứng đáng là Đại biểu Quốc hội hay không?…