haedc.org
Vận động trả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy CHương
Việt Nam muốn vào TPP thì nên trả tự do 02 nhà hoạt động công đoàn độc lập là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và các Tù nhân lương tâm còn đang bị giam giử trong nhà tù cộng sản VN.…