haedc.org
Tài liệu: An ninh điện tử và bảo mật đời tư cho những nhà đấu tranh nhân quyền
Bộ tài liệu này sẽ giúp cho mọi người nói chung, các nhà hoạt động, đấu tranh những kiến thức hữu ích cho vấn đề an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân.…