haedc.org
Đối Đầu Giữa Xã Hội Dân Sự Việt Nam Thật Và Giả TạiDiện Đàn XHDS Toàn Đông Nam Á Ngày 21-24 tháng 4, 2015 ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia
MachSong | 19/4/2015Có phóng viên tường thuật tại chỗ và liên tục.Theo dõi tại: Để hiểu rõ cách hành xử và lập trường khác nhau giữa thật và giả- Để am tường về trào lưu…