haedc.org
HỘI THÁNH CHUỒNG BÒ ĐI THĂM TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM.
Trại giam Z30A, Xuân lộc, Đồng Nai thuộc Tổng cục VIII, bộ công an.Defend The Defenders | 1/1/2015Đã thành thông lệ, cứ mỗi mùa Giáng sinh về, Hội thánh Chuồng Bò (HTCB) lại có dịp đi thăm, gởi quà…