haedc.org
Công An Giấu Mặt Ám Sát Bà Lê Thị Ngọc Đa Nhưng Đã Thất Bại
Dân Oan Lê Thị Ngọc ĐaCTNLT | 29/12/2014Chu Mạnh SơnBà Lê Thị Ngọc Đa năm nay 64 tuổi, tạm trú tại ấp Gò Châu Mai – xã Khánh Hưng – huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An, là một thương binh được Nhà Nước …