hadaszohar.com
זהר צפוני 18: אנטה דאם
אמנית התכשיטים אנטה דאם מספרת: ״למרות שניתן לענוד את התכשיטים שלי, אני רואה אותם כאמנות. אני מתבטאת ביחס אליה, למרות שאני מתייחסת לגוף; זה אופן של רפלקסיה על המציאות. העבודה בסדנה מרגיעה אותי: אני …