hadaszohar.com
תולה את הירח: הדבקה שלישית – נדידה
מטרת ההדבקה: ליצור תנועה של להקת נחליאלים על פני לוחות מודעות באזור מסויים בעיר. האימג׳: נחליאלי. צילום זירוקס בגודל A3. מהלך ההדבקה: הדבקתי להקת נחליאלים על גבי לוח מודעות. להקת הנחליאלים מונה חמש…