hadaszohar.com
כשיש סדר על הדף יש סדר בתודעה
גילי, המורה שלי ליוגה, אומרת תמיד: ״כשיש סדר בגוף, יש סדר בתודעה״. במילים אחרות: כשהגוף מכוונן, אסוף, ממוקד, גם למחשבות קל יותר להפסיק להתרוצץ לכל הכיוונים, והדעת נעשית צלולה ונינוחה יותר. כשהחלטתי…