hackermagnet.com
wordclock dot matrix
Η κατασκευή ενός νέου word clock μόλις ολοκληρώθηκε και ακολουθεί η παρουσίασή του. Έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, περισσότερα LEDs, διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, περισσότερες δυνατότητες και διαφορ…