haarlemmermeerseactievepolitiek.nl
Schriftelijke vragen de openbare inschrijving voor geliberaliseerde pacht op gemeentelijke strategische gronden
O derstaa de a twoorde hebbe wij va het college va B&W o tva ge op SV die we stelde over de ope bare i schrijvi g voor geliberaliseerde pacht op gemee telijke strategische gro de : Geachte heer, mevrouw, Op 30 augustus o tvi ge wij schriftelijke vrage va de fractie va HAP over de ope bare i schrijvi g voor geliberaliseerde pacht op gemee telijke strategische gro de . O derstaa d treft u de bea twoordi g aa . Vraag 1. Ku t u aa geve om hoeveel hectare agrarische gro de het gaat? A twoord: I totaal hebbe [...]