haarlemmermeerseactievepolitiek.nl
Lokale partij HAP ondersteunt Zwanenburgs initiatief
Ook i 2019 o dersteu e de lede va de vere igi g HAP ee maatschappelijk i itiatief met ee do atie va € 300,-. Dit jaar slote lede , bestuur e fractie zich graag aa bij ee i itiatief va e kele i wo ers va Zwa e burg. Jaarlijks verzamele de Zwa e burgse Elle de Ve te, Joke Blok, Cerise va Drute , Sabi e va Midde e Luella de Ve te voor de vele gezi e die gebruik make va de voedselba k, ee tas vol boodschappe voor de feestdage . Wasmiddel is éé va [...]