haarlemmermeerseactievepolitiek.nl
Een krappe arbeidsmarkt vraagt om werkende oplossingen
De Nederla dse eco omie staat er goed voor. Ook die va Haarlemmermeer. Voor het zesde achteree volge de jaar is Haarlemmermeer uit de bus gekome als de eco omisch sterkste gemee te va Nederla d. Rece t werd beke d dat de eco omie i de regio Amsterdam i 2019 aar verwachti g met 2,8 proce t zal groeie e i 2020 met 2,3 proce t. Dat zou i dit e kome d jaar 57.000 ieuwe ba e oplevere i o ze regio. Krapte Dat zij atuurlijk cijfers om trots op te zij maar met die sterke groei va de eco omie e de werkgelege heid komt ook ee uitdagi g mee. Het leidt amelijk tot toe eme de krapte op de arbeidsmarkt: de vraag aar geschoold e ervare perso eel overstijgt het aa [...]