haarlemmermeerseactievepolitiek.nl
Een frisse start
Ee ieuwe gemee te, ee ieuw college. Op 1 ja uari va dit jaar zij de gemee te Haarlemmermeer e Haarlemmerliede & Spaar woude same gevoegd waarmee de ieuwe gemee te Haarlemmermeer is o tstaa . Ik be blij e trots dat ik door de gemee teraad be be oemd als wethouder va het allereerste college va de ieuwe gemee te. Same met mij collega-wethouders ga ik er de kome de 3 jaar fli k de schouders o der zette om o s coalitieakkoord “Same bouwe aa ee krachtig ieuw Haarlemmermeer” uit te voere Da kzij o ze gezo de lokale eco omie e o s aa trekkelijke vestigi gsklimaat staat de gemee te Haarlemmermeer al jare beke [...]