haarlemmermeerseactievepolitiek.nl
Antwoorden SV verhoogde rijbaanscheiding Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep
O derstaa de a twoorde hebbe wij va het college va B&W o tva ge op SV die we stelde over de verhoogde rijbaa scheidi g Rij la derweg te Nieuw-Ve ep: Geachte heer, mevrouw, Op 15 april 2019 o tvi ge wij schriftelijke vrage va de fractie va HAP over de verhoogde rijbaa scheidi g Rij la derweg te Nieuw-Ve ep. O derstaa d treft u de bea twoordi g aa . Vraag 1 Ku t u aa geve waarom is gekoze voor verhoogde rijbaa afscheidi g e welk effect u hiermee beoogt? A twoord: Wij hebbe gekoze voor ee fysieke verhoogde scheidi [...]