haandskrift.com
HÅNDSKRIFT
Du er INVITERT til å aksjonere på egen hånd. Les INSTRUKS ! You are INVITED to act on your own. Read the INSTRUCTION !