gymnasticscoaching.com
China’s Worlds teams
Liu Tingting, Li Shijia, Tang Xijing, Qi Qi, Chen Yile Xiao Ruoteng, Lin Chaopan, Zou Jingyuan, Sun Wei, Deng Shudi