gymnasticscoaching.com
Oklahoma, Illinois, Penn State advance to final 6
Oklahoma 419.191 Illinois 410.324 Penn State 404.287 Iowa 400.390 Ohio State 399.754 Army 383.855