gymnasticscoaching.com
Chinese Men’s Asian Games team
Xiao Ruoteng, Lin Chaopan, Sun Wei, Deng Shudi, Alternates (in no particular order): Liu Yang, Lan Xingyu, You Hao (via twoflips-threetwists.tumblr)