gymnasticscoaching.com
China’s team to Asian Games & Worlds
China’s 3rd trial: 1. Chen Yile 2. Zhang Jin 3. Luo Huan 4. Du Siyu 5. Liu Jingxing 6. Liu Jieyu 7. Chen Xiaoqing VT 1. Liu Jinru 2. Zhang Jin 3. Chen Yile 4. Luo Huan 5. Du Siyu 6. Chen Xiao…