gygra.no
Veilederkurs skred
Veilederkurs skred arrangeres i Rauland 13.-16. februar 2020 Eit veilederkurs skred skal bevisstgjere og forberede deltakarar på rolla som skredinstruktør og ansvaret som fylgjer med. Kurset skal anspore til refleksjon over korleis ulike tema i eit skredkurs bør formidlast. Veilederkurset skal også vere ein praktisk eksamen, der deltakarane skal syne at dei har den naudsynte forståing,